TrackMan Parameters

Med TrackMan 4 kan du kan få fram en otrolig mängd data om ditt spel. Allt ifrån ditt svingspår till hur mycket bollen snurrar och med vilken vinkel klubban träffar bollen. Det finns förnärvarande 31 parametrar (data points).

Med hjälp av denna data kan du förbättra ditt spel avsevärt, om du bara vet hur man kan tolka den. Här nedan kan man läsa om några av de vanligaste parametrarna och vad dom talar om för oss. Längre ner finner ni även en lista på samtliga 31 parametrar med en kortfattad beskrivning.  

FACE ANGLE

Face ange är vinkeln som klubbhuvudet är riktat åt när klubbhuvudet träffar bollen (höger eller vänster). Många golfare refererar till detta som ”öppet” eller ”stängt” klubbhuvud.

Ett positivt värde betyder att klubbhuvudet är riktat åt höger om målet man siktar mot vid bollträff, (öppet för högerhänta golfare), och ett negativt värde betyder att klubbhuvudet är riktat åt vänster om målet, (stängt för en högerhänt golfare). Face angle är oerhört avgörande när det gäller riktningen som bollen tar. Bollens riktning kommer bli väldigt när riktningen som klubbhuvudet har när klubban träffar bollen.

För att slå ett rakt slag bör face angle vara noll. Det optimala värdet på face angle beror dock på vilket typ av slag golfaren vill slå. Villman slå en ”fade”, ”draw” eller rakt så har alla dessa slag ett eget optimalt värde.      

CLUB PATH

Club path är riktningen som klubban rör sig vid bollträff (höger eller vänster)

Många golfare refererar till detta som ”in och ut” eller ”ut och in”.

Ett positivt värde betyder att klubban rör sig till höger om målet vid bollträff (in och ut, för en högerhänt golfare) och ett negativt värde betyder att klubban rör sig åt vänster, (ut och in, för en högerhänt golfare).   

CLUB SPEED

Club speed avgör en golfares potentiella slaglängd.

Club speed är klubbans hastighet precis innan den träffar bollen. Desto mer hastighet desto längre kan bollen postseriellt gå.  

“Adding 1 mph of club speed can increase your distance by up to 3 yards with the driver. The highest recorded club speed is 150 mph! This was accomplished by two-time world long drive champion, Jamie Sadlowski.”

BALL SPEED

Ball speed är hastigheten på bollen direkt efter att klubban träffat bollen.

Ball speed skapas av klubbastighet och impact ”träff”. En dålig träff så som en träff ”on the toe or heel” kommer att påverka den potentiella hastigheten på bollen. ”Glancing blows” som blir utav ”hooks” eller ”slices”, eller om man slår ner för mycket på bollen reducerar den potentiella bollhastigheten. En golfares klubbhastighet ”club speed” är en nyckel till att slå långt, men bollhastigheten som skapar när klubban träffar bollen är den största faktorn i hur långt en boll ”carries”.   

“Gaining 1 mph of ball speed can increase your driver distance by up to 2 yards. The highest recorded ball speed is 225 mph by former long drive champion Ryan Louw.” 

SMASH FACTOR

Smach factor är golfbollens hastighet delat med klubbhastigheten.

Smach factor relaterar till mängden energi som förflyttas från klubban till bollen, när klubbhuvudet träffar bollen. Desto högre smash factor desto större är överföringen av energi. En golfare bör satsa på att uppnå en smach factor runt 1.50 med en driver.

Desto mer loft man har på klubban, desto lägre kan man förvänta sig att smach factorn är. en PW borde ha en smach factor runt 1.25.

“DRIVER EXAMPLE

Golfer A has a club speed of 100 mph and a smash factor of 1.40. Golfer A’s ball speed is 140 mph.

Golfer B has a club speed of 100 mph and a smash factor of 1.50. Golfer B’s ball speed is 150 mph.

The 10 mph difference in ball speed between Golfer A and Golfer B equates to approximately 20 yards in distance between the two golfers even though they have the same club speed.”

ATTACK ANGLE  

Attack angle är riktningen som klubbhuvudet rör sig när klubbhuvudet träffar bollen (upp och ner). Slag när bollen ligger på marken bör ha en negativ attack angle för att skapa ”ball fist” vid kontkat. Dvs, att bollen är det första som klubban träffar. Men golfare med lägre klubbhastighet bör inte slå ner på bollen för mycket, dvs för negativ attack angle, med järnklubbor då detta kommer påverka den potentiella slaglängden.

När man slår en drive bör attack angle där emot vara positiv för att få ut maximal distans.

DYNAMIC LOFT

Dynamic loft är mängden loft, eller vinkel, som klubbhuvudet har vid bollträff.

Golfarens attack angle, hur mycket skaftet böjer sig, om klubbhuvudet är öppet eller stängt och vart på klubbhuvudet man träffar bollen kan alla göra skillnad på dynamic loft.

Att optimisterna dynamic loft för en golfares klubbhastighet är viktigt för att få fram den mest optimala bollbanan och maximera ”carry”. Har man förmycket dynamic loft så kan bollen bli för hög. För lite kan bollen bli för låg.

LAUNCH ANGLE

Launch angle är vinkeln bollen får när den lyfter, relaterat till marken. Launch angle är nära besläktad med dynamic loft. Lanuch angle har alltid ett lite lägre värde än dynamic loft men ofta väldigt nära.    

Tillsamans med bollhastighet ”ball speed” så är launch angle en av de primära komponenterna i hur högt och långt ett slag går. Varje golfare borde försöka uppnå en optimal balans mellan, laung angle och spin rate, baserat på sin club speed och ball speed.        

SPIN RATE

Spin rate är mängden spinn som bollen får direkt efter att klubban har träffat. Spin rate har en stor betydelse över hur långt och högt du kan slå och är en av de minst uppskattade värdena, speciellt i vindiga förhållande.

Spin rate är fienden, speciellt när man spelar i motvind. Ett sätt att minska sin spin rate är att spela med klubbor med mindre loft. Öva att gå upp en eller två klubbor men slå lösare. Detta kommer att hjälpa dig att kontrollera dina slag.

CARRY

Carry är distansen en som en boll flygger i luften innan den tar i marken.

En viktig sak att tänka på är att carry värdet är baserat på en ”landing aria” som är på samma nivå som där bollen spelades. På så vis kan en golfare justera för ”uphill” eller downhill” slag.

“Carry is sometimes referred to as “carry flat”. Using the club speed definition, we would expect the average male amateur to hit their driver as far as the average LPGA Tour player.

However, the actual difference is more than 20 yards. Ball speed, launch angle, and spin rate must be optimized to reach a golfer’s potential distance. LPGA Tour players are some of the best in the world at optimizing these numbers and getting the most out of their club speed.”

Här nedanför är en lista över alla 31 parametrar (data points). 

Full Swing

Club Speed
The linear speed of the club head’s geometric center just prior to first contact with the golf ball.

Attack Angle
The up or down movement of the club head’s geometric center at the time of maximum compression.

Dynamic Loft
The vertical angle of the club face at the center-point of contact between the club and ball at the time of maximum compression.

Club path
The in-to-out or out-to-in movement of the club head’s geometric center at the time of maximum compression.

Face Angle
The direction the club face is pointing at the center-point of contact between the club and ball at the time of maximum compression.

Face to Path
The angle difference between the reported face angle and club path.

Spin Loft
The angle between the direction of the club head’s movement and the club face’s orientation at the time of maximum compression.

Swing Plane
The vertical angle between the plane created by the club head’s geometric center movement and the horizon.

Swing Direction
The angle between the base of the plane created by the club head’s geometric center movement and the target line.

Low Point
Distance from the club head’s geometric center to the lowest point on the swing arc at the time of maximum compression.

Impact Height
The vertical impact location distance relative to the center of the face.

Impact Offset
The horizontal impact location distance relative to the center of the face.

Dynamic Lie
The angle of the lower portion of the shaft relative to the waterline at impact.

Ball Speed
The speed of the golf ball’s center of gravity immediately after separation from the club face.

Smash Factor
The ratio between the measured ball speed and measured club speed.

Launch Angle
The vertical angle the golf ball takes off at relative to the horizon and measured immediately after separation from the club face.

Spin Rate
The rate of rotation of the golf ball about the imaginary line the golf ball rotates around measured immediately after separation from the club face.

Launch Direction
The horizontal angle the golf ball takes off at relative to the target line and measured immediately after separation from the club face.

Spin Axis
The angle relative to the horizon of the imaginary line that the golf ball rotates around and is measured after separation from the club face.

Height
The maximum height or apex of the trajectory measured relative to the elevation at which the golf ball was launched.

Curve
The horizontal side movement perpendicular from the launch direction to carry side.

Landing Angle
The angle the golf ball lands at relative to the horizon and at a point that has the same elevation as where it was launched.

Carry
The straight-line distance between where the golf ball was launched from and where it crosses a point that has the same elevation.

Side
The perpendicular distance between the target line and where the trajectory crosses a point that has the same elevation as where the golf ball was launched.

Total
The straight-line distance between where the golf ball was launched from and its calculated resting position.

Side Total
The perpendicular distance between the target line and the golf ball’s calculated resting position.

Putting

Club Speed
The speed the club head is traveling immediately prior to impact.

Backswing Time
The time the club head is traveling away from the ball.

Stroke Length
The distance the club head is pulled back from the ball in the backswing.

Forward Swing Time
The time the club head is traveling towards the ball until impact.

Tempo
The Backswing time divided by the Forward swing time.

Dynamic Lie
The angle of the shaft relative to the waterline at impact.

Launch Direction
The angle the ball starts right or left in relation to the target line.

Ball Speed
Initial ball speed immediately after separation from the putter face.

Skid Distance
The distance the ball is bouncing/sliding until it starts to roll.

Roll Speed
Speed at the point where the ball starts to roll.

Speed Drop
The percentage drop in speed from Ball Speed to Roll Speed.

Roll %
The amount of roll on the total putt distance.

Effective Stim
The speed of the individual putt, based on the average roll deceleration.

Side
The total side distance from the target at the time the ball reaches entry speed.

Break
The total side movement from the ball’s launch direction, at the time the ball reaches entry speed.

Distance
The total distance in a straight line from the starting point.

Attack Angle
The up or down movement of the club head’s geometric center at the time of impact

Club Path
The in-to-out or out-to-in movement of the club head’s geometric center at the time of impact

Face Angle
The direction the club face is pointing at the center-point of contact between the club and ball at the time of impact

Face to Path
The angle difference between the reported face angle and club path

Entry Speed Distance
The straight-line distance between where the golf ball was launched from and the point of entry speed (1.68 mph)

Elevation
The height difference from the ball’s starting position to the point of entry speed

Slope %
The average horizontal inclination of the surface

Slope % rise
The average vertical inclination of the surface

Stimp (flat)
The calculation of green’s general speed, based on the average roll deceleration of the individual putt